ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΜΠΑΛΟΠΗΤΑΣ  ΣΤΑΥΡΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:  ΓΕΡΑΓΑΛΑΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  ΡΟΥΣΣΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΤΑΜΙΑΣ:  ΜΠΑΛΟΠΗΤΑ  ΜΑΡΙΑ

ΑΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  ΠΕΡΡΗ  ΑΝΤΩΝΙΑ

ΓΕΝ.ΑΡΧΗΓΟΣ:  ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ  ΘΕΟΔΩΡΑ

ΕΦ.ΤΜΗΜΑΤΩΝ:  ΚΟΥΤΡΑ  ΜΑΡΙΝΑ

ΕΦΟΡΟΣ: ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΜΕΛΟΣ: ΒΟΣΚΟΥΔΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

Διοικητικό Συμβούλιο

mpalopitas
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Μπαλόπητας Σταύρος
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Γεραγάλας Γιώργος
ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ρούσσου Αγγελική
ΤΑΜΙΑΣ
Μπαλόπητα Μαρία
perri
ΑΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Περρή Αντωνία
stavropoulou
ΓΕΝ.ΑΡΧΗΓΟΣ
Σταυροπούλου Θεοδώρα
ΕΦ.ΤΜΗΜΑΤΩΝ
Κούτρα Μαρίνα
ΕΦΟΡΟΣ
Στεφάνου Χριστίνα
voskoudakis
ΜΕΛΟΣ
Βοσκουδάκης Γιάννης