Εγγραφή στο Μητρώο της Γ.Γ.Α.

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι μετά από ενέργειες του Δ.Σ για εγγραφή στο μητρώο αθλητικών σωματείων της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, εγκρίθηκε η εγγραφή του σωματείου μας στο ανωτέρω μητρώο.

Leave a Reply